آموزش انتخاب بوسترست آبرسانی برای ساختمان‌های کمتر از 5 طبقه

انتخاب بوسترست آبرسانی برای ساختمان‌های کمتر از 5 طبقه

با مشخص بودن تعداد طبقات و تعداد واحدهای ساختمان، می توان بوسترست مناسب را مشخص کرد. انتخاب‌ها براساس بوسترست‌های دو پمپه با پمپ‌های سری CMV از برند گرانفوس دانمارک و یا سری EVP از برند لئو چین آورده شده است.

تعداد طبقاتی که پمپ باید فشار آن‌ها را تامین کند بر روی محور عمودی مشخص نمائید.

فرضا یک ساختمان 3 طبقه بر روی پیلوت (همکف)، که بوسترست در طبقه همکف نصب می‌شود، حداکثر ارتفاعی که پمپ‌ها می‌بایست فشار را تامین کنند برابر با 4 طبقه خواهد بود. بنابراین در این مثال می‌بایست ساختمان "4 طبقه" را بر روی محور عمودی نمودارها انتخاب کرد.

محور افقی در این نمودارها بیانگر تعداد واحدهای 2 خوابه (بدون مستر) در کل ساختمان می‌باشد.

لازم به ذکر است که هر واحد دارای حمام و سرویس اضافی (مستر)، 1.2 برابر واحدهای بدون مستر احتساب می‌شود. به طور مثال در صورتی که ساختمان کلا 6 واحد داشته باشد که 3 واحد آن بدون مستر و 3 واحد آن دارای مستر باشد، تعداد واحدهای معادل، برابر با 6.6 واحد دو خوابه خواهد بود. بنابراین می‌بایست تعداد 6.6 واحد و یا عدد بالاتر یعنی "7 واحد" بر روی محور افقی انتخاب گردد.

با توجه به نمودار 1 بوسترست دو پمپه گراندفوس از سری CMV3-6 و یا با توجه به نمودار 2 بوسترست دو پمپه لئو از سری EVP2-5 برای ساختمان فرضی فوق مناسب می‌باشد.

در ساختمان‌های بیشتر از 5 طبقه، اگر فشار مورد نیاز تمام طبقات توسط یک بوسترست تامین گردد، فشار در طبقات پایین بیش از حد نیاز خواهد بود. ( این موضوع علاوه بر امکان ایجاد نشتی و یا ترکیدگی لوله‌ها و اتصالات، باعث افزایش میزان مصرف آب و برق خواهد شد.) در این شرایط لازم است که ساختمان بر حسب ارتفاع زون بندی شود. برای انتخاب بوسترست مناسب با این شرایط، می‌توانید در قسمت تماس با ما، تعداد طبقات و واحدهای ساختمان را برای ما ارسال بفرمایید.

انتخاب بوسترست آبرسانی برای ساختمان‌های کمتر از 5 طبقه
انتخاب بوسترست آبرسانی برای ساختمان‌های کمتر از 5 طبقه
انتخاب بوسترست آبرسانی برای ساختمان‌های کمتر از 5 طبقه