آموزش نحوه عملکرد بوسترست‌های دور متغیر

نحوه عملکرد بوسترست‌های دور متغیر

در این نوع بوسترست‌ها برای تامین الگوی مصرف متغیر، دور موتور تغییر می‌کند تا دبی تولیدی معادل دبی مصرف باشد. بنابراین اگر مصرف کم شود دور موتور هم کم شده و دبی کمتری توسط پمپ تامین می‌شود. همچنین در صورت افزایش مصرف، دور موتور و در نتیجه دبی تولید شده توسط پمپ افزایش می‌یابد. از همین رو در این نوع بوسترها فشار در خروجی همواره ثابت می‌ماند.

در بوسترست‌های دور متغیر از یک حسگر فشار یا اصطلاحا ترانسمیتر فشار(Pressure Transmitter) استفاده می‌گردد. این وسیله تغییرات فشار را بصورت لحظه‌ای حس کرده و به جریان الکتریکی ضعیفی متناسب با فشار تبدیل می‌کند. این تغییرات فشار به کنترلر (PLC) و یا اینورتر اطلاع داده می‌شود و هرگاه فشار تغییر کند،اینورتور دور را تغییر می‌دهد تا مصرف متناسب تامین گردد.

اینورتور (درایو) وسیله ای است که با تغییر فرکانس برق شهر می‌تواند فرکانس متغیر ایجاد کرده و به موتور الکتریکی سه فار اعمال کند. از آنجا که موتورهای الکتریکی دورشان متناسب با فرکانس برق ورودی است دور موتور متناسب با تغییر فرکانس تغییر خواهد کرد. می‌دانیم که در پمپ‌های سانتریفیوژ طبق روابط تشابه، دبی و هد ایجاد شده به ترتیب با توان اول و توان دوم دور موتور متناسب می‌باشند.

بنابراین توان مصرفی در این پمپ‌ها متناسب با توان سوم دور موتور می‌باشد.

از همین رو با کاهش مصرف و کاهش دور موتورها، توان مصرفی موتورها هم متناسب با مکعب دور کاهش می‌یابد. همین موضوع علاوه بر کاهش صدمات به شبکه برق رسانی و لوله کشی، موجب صرفه جویی در مصرف انرژی برق می‌شود. بنابراین در مقایسه با بوسترست‌های دور ثابت، هزینه‌های تعمیر و نگه داری تجهیزات و همچنین برق مصرفی در بوسترست‌های دور متغییر بسیار کمتر بوده و همین موضوع میتواند در بازه ای 2 تا 3 ساله هزینه اولیه نسبتا بیشتر این بوسترست‌ها را برگرداند.

 

نحوه عملکرد بوسترست‌های دور متغیر