آموزش نحوه محاسبه و انتخاب بوسترست آبرسانی

نحوه محاسبه و انتخاب بوسترست آبرسانی

برای انتخاب پمپ یا بوستر ست می بایست دبی حداکثر محتمل مصرف و حداکثر فشار لازم مشخص باشد. بر آورد دبی و فشار مورد نیاز در قسمت آموزش محاسبات دبی و فشار توضیح داده شده است.

مثال: مجموعه آپارتمانی با حداکثر محتمل مصرف 5/8 متر مکعب بر ساعت و فشار لازم 52 متر مورد فرض است.

از آنجا که در اغلب ساعات شبانه روز مصرف مجموعه معادل حداکثر محتمل مصرف نیست و خیلی کمتر می باشد، بنابراین صحیح نیست یک پمپ با دبی معادل کل مصرف همواره روشن شود. مثلا در شرایطی که برداشت مقدار کمی آب یا فقط یک یا دو شیر باز است روشن شدن یک پمپ با ظرفیتی معادل حداکثر محتمل مصرف صلاح نیست. پس بهتر است دبی کل بین دو، سه و یا حتی تعداد بیشتری پمپ (بر حسب شرایط) تقسیم می‌شود. این پمپ‌ها در بوسترست بصورت موازی بسته می شوند. یعنی وقتی روشن باشند دبی آن‌ها به یکدیگر افزوده می‌شوند و تمامی آن‌ها در یک فشار مشابه کار می‌کنند.

بوسترست‌ها در یک دسته بندی کلی به بوسترست‌های دور ثابت و دور متغییر تقسیم بندی می‌شوند. در اینجا جداگانه به توضیح هرکدام پرداخته می‌شود.

انتخاب بوسترست دور ثابت: فرض کنیم در مثال فوق مصرف را بین سه پمپ تقسیم کنیم. بنابراین سه پمپ با دبی 33/3 مترمکعب بر ساعت و فشار 52 متر لازم خواهد بود. در بوسترست‌های دور ثابت علاوه بر پمپ‌های اصلی یک پمپ کوچک با دبی کم (معمولا در حدود نصف دبی پمپ‌های اصلی) بنام پمپ ژوکی در نظر گرفته می‌شود تا مصارف بسیار کم را تامین نماید و پمپ‌های اصلی که دارای توان زیادی هستند در شرایط مصرف کم روشن نشوند. بنابراین برای انتخاب بوسترست دور ثابت در مثال بالا بهتر آن است که یک پمپ با دبی 2 متر مکعب بر ساعت و دو پمپ با دبی 4 متر بر ساعت در نظر گرفته شود. در بوسترست‌های دور ثابت وقتی شیری باز می شود ابتدا یک پمپ روشن می‌شود و آب مصرفی را تامین می‌نماید. چون مقدار آبدهی از مصرف لحظه‌ای بیشتر است اضافه آب وارد یک منبع ذخیره معمولا دیافراگم‌دار می‌شود. لذا فشار داخل منبع افزایش یافته تا به فشار تنظیم شده (ست پوینت) برسد و سوئیچ فشاری بوستر را خاموش کند. در اینصورت اگر مصرف ادامه داشته باشد آب مورد نیاز از منبع مصرف می‌گردد و فشار آن بتدریج کم می‌گردد تا به نقطه‌ای برسد که مجددا سوئیچ فشاری پمپ را روشن نماید. اما اگر شیرهای بیشتر باز شوند و مصرف از آبدهی یک پمپ بیشتر شود، پمپ دوم نیز روشن می‌گردد و به کمک پمپ اول می آید و الاآخر.

انتخاب بوسترست دور متغییر: در حال حاضر پمپ‌های دور متغیر به دلیل منافع و ارجهیت‌های زیادی که نسبت به بوسترست‌های دورثابت دارند، در حال رواج گرفتن هستند. در این بوسترست‌ها برخلاف بوسترست‌های دور ثابت، معمولا از پمپ‌هایی از یک نوع استفاده می‌شود و نیازی به پمپ ژوکی نیست. چرا که با تغییر دور الکتروموتور می توان مصارف کم را با مصرف انرژی برق کم تامین نمود. بنابراین در بوسترست‌های دور متغیر در صورت طراحی مناسب نیازی به پمپ یدکی و منبع دیافراگمی نیست. فرضا در مثال فوق چنانچه مصرف بین سه پمپ تقسیم شود می بایست از سه پمپ هر کدام  با دبی تقریبا 33/3 متر مکعب بر ساعت و فشار52 متر استفاده گردد. هرچند اگر پمپ‌هایی با دبی 4 متر مکعب بر ساعت انتخاب گردد مجموع دبی سه پمپ 12 متر مکعب در ساعت خواهد بود. بنابراین چنانچه به هر دلیلی یکی از پمپ‌ها از کار بیافتد دو پمپ دیگر در شرایط معمول جمعا 8 متر مکعب در ساعت آبدهی خواهند داشت که تقریبا در 95 درصد مواقع آب لازم را تامین می‌نمایند. ممکن است در شرایط خاص که مصرف واقعی به حداکثر محتمل مصرف نزدیک شود یعنی ده مترمکعب بر ساعت (که در طول سال خیلی کم اتفاق می افتد) دو پمپ در حال کار هرکدام با آبدهی 5 متر مکعب در ساعت البته با فشار کمی کمتر عملکرد خود را با مصرف تنظیم می‌نمایند و مصرف لازم را تامین خواهند کرد تا فرصت تعمیر پمپ معیوب فراهم گردد.

نحوه محاسبه و انتخاب بوسترست آبرسانی